پرس ایزواستاتیک گرم

اکتبر 24, 2022

پرس گرم چیست ؟

پرس گرم چیست : پرس گرم یک فناوری است که معمولا برای تولید کامپوزیت های کم تخلخل حاوی سیبل مناسب برای مواد شیشه و سرامیک استفاده میشود. […]
MY ACCOUNT